Přihlásit se
  • 04
    bře
    Územní plán
    Platný územní plán naleznete v aplikaci Územní plán Uherský Brod

    Aplikce obsahuje ve vrstvách Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a Výkres základního členění